Almet - Kontakt

ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY EXPORT - IMPORT

ul. Kraszewskiego 33, 38-200 Jasło
Tel/fax: +48 13 44-632-05 Tel. +48 606-959-615
NIP: 685-000-3376 REGON: 370023282

E-mail: almet@konto.pl

ZAPRASZAMY